Picture of Piotr Rudnicki
adwokat

Piotr Rudnicki

Jestem absolwentem prawa na Wydziale Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyłem również politologię na Wydziale Humanistycznym tej samej uczelni. Aplikację adwokacką odbywałem w Słupsku tj. na terenie Koszalińskiej Izby Adwokackiej a także w Szczecinie, w tutejszej Izbie. W Szczecinie zdałem również egzamin adwokacki i jestem członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej.
W trakcie mojego przygotowania do zawodu miałem styczność z każdą dziedziną prawa. W szczególnym kręgu moich zainteresowań znajdują się jednak postępowania cywilne, gospodarcze, administracyjne, a także sprawy karne związane z obrotem gospodarczym. Posiadam szeroką wiedzę ogólną, która często pozwala mi osiągnąć przewagę w pertraktacjach pomiędzy kontrahentami jak i na sali sądowej. Uważam, iż celem adwokata jest realizowanie interesów moich klientów wszelkimi dostępnymi środkami przewidzianymi przepisami prawa. Zasada ta wydaje się oczywista, lecz pamiętać należy, że elastyczne podejście do potrzeb klientów wymaga abstrakcyjnego podejścia do przepisów prawa.
Szczególnie istotne jest dla mnie również doskonały kontakt z moimi Mocodawcami. Skuteczna reprezentacja wymaga bowiem pełnego porozumienia i koherencji działań podejmowanych przez pełnomocnika lub obrońcę oraz jego Klienta. Wymóg ten stanowi często o powodzeniu lub porażce prowadzonego postępowania, na co szczególnie uczulam moich Mandantów. Wzajemne zrozumienie jest nierozerwalnie związane z pełnym zaufaniem zarówno adwokata jak i osoby, która zleca mu prowadzenie sprawy. Z tego powodu jako najważniejszą zasadę deontologiczną wykonywanego zawodu traktuję tajemnicę adwokacką.

Jako adwokat aktywnie wykonujący zawód posiadam również ważną polisę odpowiedzialności cywilnej.

Członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

Piotr Rudnicki

Tel: 506 206 092
NIP: 839-285-15-52
Regon: 320366354
Nr Konta: 84 1050 1559 1000 0092 2996 3609
E-mail: adwokat.rudnicki@adwokaci-szczecin.com