Obie te cechy są w zasadzie właściwe dla wszystkich aktywnie wykonujących zawód adwokatów. Poziom skomplikowania przepisów, dynamiczny rozwój życia społecznogospodarczego wymagają od zawodowych pełnomocników oryginalnego i twórczego podejścia do stawianych wyzwań. W dzisiejszych czasach znajomość przepisów i orzecznictwa nie jest wystarczająca do należytej reprezentacji podmiotów zarówno przed sądem jak i w negocjacjach związanych z zawieraniem umów. Niezbędnym elementem dynamicznego popierania praw podmiotowych jest posiadanie szerokiej wiedzy ogólnej w zakresie prowadzonych spraw oraz nieustanne kształcenie.

33

31